Τα Πάσχα της χαράς - page 8

15
Στολισμένα αυγά
Έ
νωσε τις τελίτσες για να δημιουργήσεις τα σχέδια στα αυγά.
Έπειτα χρωμάτισέ τα όπως σου αρέσει.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11
Powered by FlippingBook