Τα Πάσχα της χαράς - page 10

17
Βρες το άλλο μισό
Π
αρατήρησε τα αυγά στις εικόνες και ένωσε κάθε αυγό
με το άλλο του μισό. Έπειτα χρωμάτισέ τα όπως σου αρέσει.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11
Powered by FlippingBook