Τα Πάσχα της χαράς - page 7

14
Κλέφτης αυγών
Ο
σκύλος έκλεψε τα αυγά από το κοτέτσι. Πόσα αυγά έκλεψε;
Μέτρησε τα αυγά στο καλάθι του και θα το βρεις. Έπειτα χρωμάτισε
τόσα κουτάκια όσα είναι τα αυγά και κύκλωσε τον σωστό αριθμό
στην αριθμογραμμή.
1 2 3 4 5
6
7
8 9 10
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11
Powered by FlippingBook