Μαθαίνω να συγκεντρώνομαι: 130 παιχνίδια και δραστηριότητες για την ενίσχυση της προσοχής

να συγκεντρώνομαι Μαθαίνω 1 3 0 π α ι χ ν ί δ ι α κ α ι δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς γ ι α τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η τ η ς π ρ ο σ o x ή ς Από 6 ετών ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΓΊΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΤΊΚΟΥΣ ΚΑΊ ΓΟΝΕΊΣ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY1MTE=