Το θανάσιμο πέρασμα

ΜΕ ΤΆΦΡΆ Σ Η : Γ ΡΗ ΓΌΡΗΣ ΚΌΝΔΎΛΗΣ ΈΝΑ Σ ΜΟΝΑ Δ Ι ΚΟΣ Σ ΥΝΔΥΑ ΣΜΟΣ ΒΡ Έ ΤΑΝ Ι ΚΉΣ Α Σ Τ Υ ΝΟΜΙ Κ Ή Σ ΛΟ ΓΟΤ Έ ΧΝ Ι Α Σ K A I ΣΚ ΑΝΔ Ι ΝΑ Β Ι ΚΟY ΝΟΥΑ Ρ E U R O C R I M E

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY1MTE=