Το δικαίωμα στην τεμπελιά

Πρώτη έκδοση Φεβρουάριος 2017 Πρώτη έκδοση στην παρούσα μορφή Απρίλιος 2024 Τίτλος πρωτοτύπου Paul Lafargue, Le droit à la paresse , 1883 Διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων Σοφία Κροκίδη Διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων στην παρούσα μορφή Μαρτίνα Ασκητοπούλου Σχεδιασμός εξωφύλλου Ρεντουάν Αμζλάν © 2024, Eκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ (για την ελληνική γλώσσα) ISBN 978-618-03-4034-1 ΒOΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 84034 Κ.Ε.Π. 6143, Κ.Π. 20019 Το παρόν έργο πνευµατικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Nόµου (N. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα) και τις διεθνείς συµβάσεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε µέσο ή τρόπο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκµίσθωση ή δανεισµός, µετάφραση, διασκευή, αναµετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε µορφή (ηλεκτρονική, µηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκµετάλλευση του συνόλου ή µέρους του έργου. Eκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ιπποκράτους 118, 114 72 Αθήνα τηλ.: 211 3003500, fax: 211 3003562 metaixmio.gr • metaixmio@metaixmio.gr Κεντρική διάθεση Ασκληπιού 18, 106 80 Αθήνα τηλ.: 210 3647433, fax: 211 3003562 Bιβλιοπωλεία ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ • Aσκληπιού 18, 106 80 Aθήνα τηλ.: 210 3647433, fax: 211 3003562 • Πολυχώρος, Ιπποκράτους 118, 114 72 Αθήνα τηλ.: 211 3003580, fax: 211 3003581

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY1MTE=