Τα πουλιά (Ο υπέροχος πλανήτης μας)

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ISBN:978-618-03-2004-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. MHX/ΣΗΣ 82004 Τα πουλ ιά βρίσκον ται παν τού, ομορφαίνον τας τον κόσμο μας. Όμως πόσα γνωρίζεις γ ι Õ αυτά; Ανακάλυψε... πόσα διαφορετ ικά είδη πουλ ιών υπάρχουν και πώς εξελ ίχθηκαν από τους δεινόσαυρους πριν από εκατομμύρια χρόν ια. Εξερεύνησε... πώς γενν ιούν ται τα πουλ ιά, τ ι τρώνε και πώς είναι φτ ιαγμένο το σώμα τους γ ια να πετούν. Κατασκεύασε... μια φωλ ιά και ένα μπάν ιο γ ια να φρον τ ίσεις τα πουλ ιά που υπάρχουν γύρω σου! Τα βιβλ ία της σειράς Ο υπέροχος πλανήτης μας ενθαρρύνουν τα παιδιά να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν τον κόσμο.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY1MTE=