Ο νεαρός Μάνγκο

Λογοτεχνία Πρώτη έκδοση Σεπτέμβριος 2023 Τίτλος πρωτοτύπου Young Mungo, Grove Press 2022 Επιμέλεια – διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων Φίλια Μπουγιούκου Προσαρμογή εξωφύλλου Δήμητρα Μηλιώρη © 2022, Douglas Stuart © 2022, Eκδόσεις ΜΕ ΤΑΙΧΜΙΟ (για την ελληνική γλώσσα) ISBN 978-618-03-3630-6 ΒOΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 83630 Κ.Ε.Π. 5501, Κ.Π. 19014 Το παρόν έργο πνευµατικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Nόµου (N. 2121/1993 όπωςέχειτροποποιηθείκαι ισχύεισήµερα)καιτιςδιεθνείςσυµβάσειςπερίπνευµατικής ιδιοκτησίας.Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε µέσο ή τρόπο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκµίσθωση ή δανεισµός, µετάφραση, διασκευή, αναµετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε µορφή (ηλεκτρονική, µηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκµετάλλευση του συνόλου ή µέρους του έργου. Eκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ιπποκράτους 118, 114 72 Αθήνα τηλ.: 211 3003500, fax: 211 3003562 metaixmio.gr • metaixmio@metaixmio.gr Κεντρική διάθεση Ασκληπιού 18, 106 80 Αθήνα τηλ.: 210 3647433, fax: 211 3003562 Bιβλιοπωλεία ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ • Aσκληπιού 18, 106 80 Aθήνα τηλ.: 210 3647433, fax: 211 3003562 • Πολυχώρος, Ιπποκράτους 118, 114 72 Αθήνα τηλ.: 211 3003580, fax: 211 3003581

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY1MTE=