Οι αιτίες και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής… και πώς να προστατέψουμε τον πλανήτη μας (Μικρή βιβλιοθήκη για νεαρά ανήσυχα πνεύματα)

• Μ Ι Κ Ρ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η • Γ Ι Α Ν Ε Α Ρ Α Α Ν Η Σ Υ Χ Α Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Α ...και πώς να προστατέψουμε τον πλανήτη μας Ε Π ΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑ Ι ΤΗΣ ΟΙ OΙ Α Ι Τ ΙΕΣ Κ Λ ΙΜΑΤ ΙΚΗΣ Α ΛΛΑΓΗΣ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY1MTE=