Καιρός του σιγάν - Στη σιωπή των μοναστηριών Βόρεια Γαλλία - Καππαδοκία

ΚΑΙΡΌΣ ΤΌΥ ΣΙΓΑΝ ΜΕΤΆΦΡΆΣΗ: ΜΙΧΆΛΗΣ ΜΆΚΡΌΠΌΥΛΌΣ ΠΆΤΡΙΚ ΛΗ ΦΕΡΜΌΡ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΜΌΝΆΣΤΗΡΙΩΝ ΒΌΡΕΙΆ ΓΆΛΛΙΆ – ΚΆΠΠΆΔΌΚΙΆ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY1MTE=